Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Irena Zakarija-Grković - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: koronarna bolest srca, obiteljska anamneza, rizični faktori