Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Željko Zebić - Biografija

Rođen je 2. kolovoza 1977. u Našicama. Osnovnu školu i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je u Našicama. Maturirao je 1996. god. Diplomirao je 24.09.2001.god. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Elektrostrojarstvo u i automatizacija, a na temi "On-line upravljanje preko profibus komunikacijske sabirnice".

2001. god. se zapošljava na FER-u, u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju kao znanstveni novak - mlađi asistent.

Sudjeluje u nastavi na slijedećim predmetima: Inženjerska grafika i dokumentiranje, Energetska elektrotehnika, Dinamika i modeliranje elektromehaničkih sustava, Elektromehanička i elektromagnetska pretvorba, Električni strojevi i transformatori.

Koristi se engleskim jezikom.