Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vladimir Ljubanović

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Pravo
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Pravni fakultet, Osijek
Ulica:Stjepana Radića 13
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: