Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Vladimir Ljubanović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Krivično procesno pravo