Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Smiljana Zrilić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja Petra Krešimira IV, br. 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023/345-005
E-mail adresa: