Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravko Škiljan - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

FIlozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1975 - 1976
Doktor znanosti, područje: opća lingvistika

 
FIlozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1972 - 1974
Magistar znanosti, područje: arheologija

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1968 - 1972
Opća lingvistika, latinski jezik i književnost, grčki jezik i književnost