Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dubravko Škiljan - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Opće i teorijska lingvistika, povijest lingvistike, semiologija, primijenjenja lingvistika i klasična filologija