Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Siniša Škokić - Biografija

Siniša Škokić rođen je 9. rujna 1978. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao 2001. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, smjer Radiokomunikacije i profesionalna elektronika. Za vrijeme studija dobio je priznanje "Josip Lončar" za izvanredan uspjeh u studiju (1997.) te bio stipendist grada Zagreba (1999-2001). 2000. godine bio je na stručnoj praksi u Neuchatelu, Švicarska, pri firmi Xemics SA, gdje je sudjelovao u razvoju mikroelektroničkih visokofrekvencijskih sklopova za primopredajnike za komunikacijski protokol Bluetooth.

Zapošljava se kao znanstveni novak na Zavodu za radiokomunikacije i mikrovalnu elektroniku krajem 2001. godine. Tijekom 2004. godine u sklopu poslijediplomskog magistarskog studija provodi pet mjeseci na specijalizaciji pri Sveučilištu u Sieni, Italija, gdje sudjeluje u razvoju matematičkog modela za analiziranje zakrivljenih frekvencijski selektivnih zaštitnih kupola. Magistarski studij završava u studenom 2005. godine. Na usavršavanje pri Sveučilištu u Sieni odlazi ponovo 2006. godine, u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija, te sudjeluje u razvoju novih matematičkih modela za analiziranje refleksije i difrakcije u multireflektorskim sustavima. Dosad je bio autor ili koautor oko 20 znanstvenih radova. Aktivno se služi engleskim, francuskim i talijanskim jezikom.

Linkovi:
http://www.rc.fer.hr/tabid/1226/Default.aspx?djelatnik=76