Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Tonći Šitin

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Izvanredni profesor


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Obala kralja P. Krešimira IV 2
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023/200-628
E-mail adresa: