Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Petra Žagar Šoštarić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Omladinska 14
Grad:510000 Rijeka
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: