Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mateo Žanić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Sociologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"
Ulica:Ulica 204. vukovarske brigade 6
Grad: Vukovar
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: