Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Branka Galić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi:
Sociologija roda
Feministički pristupi
Sociologija rada i organizacije

Ekspertiza: -