Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Ljerka Radoš

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Ekonomski fakultet u Osijeku
Ulica:Gajev trg 7
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 (31) 224-445
E-mail adresa: