Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivana Čapeta Rakić

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet sveučilišta u Splitu
Ulica:Sinjska 2a
Grad:21000 Split
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: