Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivana Čapeta Rakić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

umjetnička akademija sveučilišta u Splitu
Sveučilište u Splitu
Split
1997 - 2002
dipl. restaurator - konzervator