Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivana Čapeta Rakić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

umjetnost XV. i XVI. stoljeća, Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća
Kolegij se predaje studentima II. godine povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Splitu i studentima II. godine likovne umjetnosti i likovne kulture na Umjetničkoj akademiji sveučilišta u Splitu. Obrađuje se građa iz nacionalne i europske povijesti umjetnosti u razdoblju XV. i XVI. stoljeća, odnosno XVII. i XVIII. stoljeća

Povijest umjetnosti III.
Kolegij se predaje studentima III. godine restauracije - konzervacije, II. godine slikarstva i II. godine kiparstva na Umjetničkoj akademiji sveučilišta u Splitu. Obrađuje se građa iz nacionalne i europske povijesti umjetnosti u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća.

Po Bologni - Diplomska nastava

Metode zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara
Studente se upoznaje s temeljnim pojmovima i načelima konzervatorsko-restauratorske struke, tehnologijom i metodologijom rada u struci. Osposobljava ih se za izradu dokumentacije koja služi za registraciju kulturnog dobra i konzervatorskog elaborata kao osnove za predlaganje konzervatorsko - restauratorskih zahvata na umjetnini.