Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivana Čapeta Rakić - Zaposlenja

Hrvatski restauratorski zavod
Grad: Split
Odjel / Odsjek: štafelajno slikarstvo i polikromirana skulptura
Trajanje: 2003 - 2007
 
Funkcija: restaurator - konzervator
Naziv radnog mjesta: suradnik restauratora - konzervatora
Područje rada: restauracija - konzervacija pokretne kulturne baštine (štafelajne slike i polikromirana drvena skulptura)
Trajanje: 2003. - 2007.
Opis posla: Poslovi restauracije - konzervacije pokretne kulturne baštine (štafelajnih slika i polikromirane drvene skulpture)djela iz 16-18 stoljeća. Restauratorsko - konzervatorska istraživanja umjetnina te izrada pisane dokumentacije.
 

Ustanove u kojima je znanstvenik zaposlen