Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Małgorzata Ewa Ćavar

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Ul. Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (+385 23) 200 501; (
E-mail adresa: