Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Ivana Macuka

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Psihologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Ul. Mihovila Pavlinovića bb
Grad:23000 Zadar
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 023 / 200-582
E-mail adresa: