Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mario Bara - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: povijest podunavskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), planske migracije (agrarne reforme i kolonizacije), sociologija etničkih odnosa