Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Jasminka Samardžija

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši predavač


Kontakt adresa

Ustanova:Visoka poslovna škola Libertas
Ulica:Trg J. F. Kennedy 6b
Grad:10 000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:GSM 091 534 85 81
E-mail adresa: