Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Blaženka Filipan-Žignić - Biografija

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Stupanj magistra ekonomskih znanosti stekla na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. 2007. godine stekla stupanj doktora humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavila samostalno tri znanstvene monografije (1. O jeziku novih medija. Kvare li novi mediji suvremeni jezik?, 2. Jezik moje bake i internet. Posuđenice u međimurskom kajkavskom dijalektu - jučer, danas, sutra kao i 3. Povijesno-jezikoslovnu monografiju 750 g. Novih Dvora i Hlapičine) te više od pedeset prvenstveno znanstvenih radova. Sudjelovala i izlagala na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama. Vodila nekoliko projekata te bila istraživačica kako na inozemnim tako i na domaćim projektima. Mentorica je mnogih diplomskih radova te dviju doktorskih disertacija. Bila je u programskim, organizacijskim i uredničkim odborima znanstvenih i stručnih skupova kao i urednicom zbornika i časopisa. Recenzirala je na desetke radova za zbornike i časopise. Na visokoškolskim ustanovama dosada je bila članicom Upravnoga vijeća, obnašala funkciju Prodekanice za nastavu kao i Pomoćnice voditelja Odsjeka te funkciju Pročelnice Odsjeka, a trenutno je prodekanica za poslovanje, studij i studente na Odsjeku u Čakovcu. Kao dobitnica stipendija usavršavala se u Heidelbergu, Moskvi i Bonnu. Zaposlena je kao redovita profesorica na Učiteljskom fakultetu - Odsjeku u Čakovcu.


Linkovi: