Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Blaženka Filipan-Žignić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Po Bologni - Diplomska nastava

Varijeteti njemačkog jezika, Didaktičko-metodički diskurs na njemačkom jeziku, Gramatika njemačkog jezika, Njemački jezik učiteljske struke, Interkulturalnost u nastavi njemačkog jezika, Tekstovi odgojiteljske struke na njemačkom jeziku