Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Blaženka Filipan-Žignić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika

EU

Foreign Languages at Primary Level: Training of Teachers 2004/2007