Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marina Babić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Medicinski fakultet Rijeka
Ulica:Brace Branchetta
Grad:51 000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051/ 651 156
E-mail adresa: