Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici


Krunoslav Žubrinić

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Računarstvo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Dubrovniku
Ulica:Ćira Carića 4
Grad:20000 Dubrovnik
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. +385 20 445742
E-mail adresa: