Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Bibliografija
Dobrovoljne aktivnosti


Esad Prohić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Kretanje i sudbina radionuklida i mikrolemenata

Uloga materijala uzorkovanja u geokemijskim istraživanjima

Geokemija recentnih i starih sedimentacijskih sustava Jadranske platforme

Radionuklidi u prirodnim sustavima

Nanočestice u biogeokemijskim procesima u okolišu

Geokemijski model kretanja onečišćivača u području odlagališta komunalnog otpada