Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Tijana Vukić Stjelja

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Ulica:Preradovićeva 1/1
Grad:52 100 Pula
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 052/ 377-089
E-mail adresa: