Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tomislav Zelić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: teorija i povijest njemačke književnosti od 18. do 21. st., povijesna drama, realizam i modernizam, transkulturalna teorija, filozofska estetika, hermeneutika, fenomenologija, kritička teorija, dekonstrukcija, teorija društvenih sustava, filologija i filozofija