Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Anto Gavrić - Biografija

Rođen 21. siječnja 1968. u mjestu Gornja Vrućica, općina Teslić, BiH.

Maturirao na klasičnoj gimnaziji u Zagrebu 1987.
Od 1989. do 1993. studirao na Teološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U listopadu 1993. nastavio studij teologije na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska), gdje u jesen 1995. postiže magisterij iz teologije (licentia in S. Theologia),iz područja srednjovjekovne filozofije. Tema magistarskog rada bila je: Les cinq voies: une comparaison entre Thomas dAquin et Albert le Grand (Pet puteva [za Božje postojanje]: usporedba između Tome Akvinskoga i Alberta Velikog).

Na Sveučilištu u Fribourgu je 27. lipnja 2003. obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Le De modis rerum de Rémi de Florence O.P. (+ 1319.). Edition critique et études doctrinales, a voditelj-mentor bio je prof. dr. Ruedi Imbach, s pariškog sveučilišta Sorbonne-Paris IV [ocjena: summa cum laude]. Prvi dio doktorske disertacije je objavljen 2006., u izdanju Academic Press Fribourg, 352 str.

Do 2008. bio zaposlen na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska).
U lipnju 2008. izabran za provincijala Hrvatske dominikanske provincije, sa sjedištem u Zagrebu u lipnju 2012. izabran na novi mandat od četiri godine.
Od 2000. do 2010. surađuje kao vanjski suradnik-predavač na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu: Povijest filozofije, Uvod u filozofiju Tome Akvinskog.
Od travnja 2010. zaposlen je na Hrvatskim studijima - Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i predaje kolegije Povijest antičke filozofije i Povijest filozofije srednjeg vijeka. Od ljeta 2017. zaposlen na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prodekan za međunarodnu suradnju i poslijediplomske studije.


Linkovi:
www.dominikanci.hr