Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Anto Gavrić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Povijest filozofije srednjeg vijeka
Povijest antičke filozofije
Uvod u filozofiju Tome Akvinskog
Izabrane teme iz arapske filozofije
Renesansna filozofija
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Svi putevi Tome Akvinskoga