Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Višeslav Raos

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Politologija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Centar za politološka istraživanja
Ulica:Gupčeva 14a
Grad:10090 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/3863113
E-mail adresa: