Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Acija Alfirević

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Emerita


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: