Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Osobni podaci


Goran Bićanić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: