Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Biografija


Sanja Majer-Bobetko

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Povijest umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Opatička 18
Grad:10 00 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. (01) 4851370
E-mail adresa: