Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Željka Macner Majcan - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Rijeka
Hrvatska
2005 - 2008
magistar ekonomskih znanosti

 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
1993. - 1998.
magistar farmacije

 
Trajna izobrazba

Stručni skup-Znanjem do zdravlja
Belupo lijekovi i kozmetika d.d.
30. rujna - 02. listopada 2010.
 

3. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko farmaceutsko društvo
27.-30. travnjanja 2005.
 

4. hrvatski kongres farmacije s međunarodnim sudjelovanjem
Hrvatsko farmaceutsko društvo
27.-30. svibnja 2010.
 

Savjetovanje farmaceuta sjeverozapadne Hrvatske
Hrvatsko farmaceutsko društvo
18., 19. i 20. listopada 2001.
 

Stručni edukativni seminar o primjeni kozmeceutika u svakodnevnoj ljekarničkoj p
Formasana d.o.o.
Stručni savjetnik za linije Uriage, Mustela, Noviderm, Gatineau, Lierac, Phyto
12.10.2005.-14.12.2005.