Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Melita Mokos

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Biologija
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Zadru
Ulica:Mihovila Pavlinovića bb
Grad: Zadar
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: