Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marko Turk

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet u Rijeci
Ulica:Sveučilišna avenija 6
Grad:51000 Rijeka
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 051 26 57 13
E-mail adresa: