Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Marko Turk - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Obrazovanje i globalizacijski procesi
Europska dimenzija u obrazovanju
Po Bologni - preddiplomska nastava

Povijest odgoja i obrazovanja
Osnove analize obrazovne politike
Didaktika
Po Bologni - Diplomska nastava

Osiguranje kvalitete u školi
Europski prostor visokog obrazovanja: strukture i trendovi
Obrazovanje i globalizacijski procesi
Europski prostor visokog obrazovanja: strukture i trendovi