Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Natalija Lisak

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Odgojne znanosti
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Edukacijsko-rehabilitaicjski fakultet
Ulica:Borongajska 83f
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01 245 75 22
E-mail adresa: