Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Natalija Lisak - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Hrvatski studiji
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
15.09.2000. - 04.07.2007.
dipl.soc./dipl.fil.