Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Natalija Lisak - Nastavne aktivnosti

Po Bologni - preddiplomska nastava

Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju
Osnovnim teorijskim spoznajama o predmetu i metodama inkluzivne edukacije i rehabilitacije kroz ovaj kolegij razvija se suvremeni odnos prema osobama s invaliditetom i naglašava uloga društva u kreiranju invaliditeta.

Po Bologni - Diplomska nastava

Kvalitativne metode istraživanja
Osnovnim teorijskim spoznajama iz području kvalitativne metodologije student će steći znanje potrebno za primjenu kvalitativne metodologije prvenstveno u pisanju svoje diplomske disertacije ili znanstvenog rada ,te dobiti osnovne spoznaje o služenju softverskom podrškom za kvalitativnu analizu. Studentica i student moći će razviti sljedeće specifične kompetencije: •Opisati i objasniti osnovna obilježja kvalitativne metodologije, •objasniti značaj i važnost primjene kvalitativne metodologije u istraživačkom području ovog modula, •znati pronaći i služiti s literaturom , te interpretirati smjernice kvalitativnih istraživačkih studija, •poznavati određene pristupe/ metode u kvalitativnoj metodologiji, •znati izraditi nacrt kvalitativnog istraživanja i uz superviziju provesti istraživanje te interpretirati dobivene smjernice, •razumjeti ulogu istraživača u kvalitativnim istraživanjima, i znati etički kodeks istraživanja (posebno istraživanja s djecom i osobama s invaliditetom).