Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Dinka Pančić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Ekonomija
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Stručni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Zagrebački holding d.o.o.
Ulica:Ulica grada Vukovara 41
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/6420102
E-mail adresa: