Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Dinka Pančić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet organizacije i informatike
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
- expected
Doktor informacijskih znanosti

 
Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
Magistar znanosti na smjeru informatičkog menadžmenta

 
Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
Diplomirani politolog

 
Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
Diplomirani novinar

 
Prirodoslovno matematički fakultet- matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Zagreb
Hrvatska
expected

 
Specijalizacije

U zemlji:
Naziv specijalizacije: An integrated approach to Public relations
Područje specijalizacije: Public relations
Ustanova: London School of Public Relations
01.02.2010. - 01.07.2010.
Stečeno zvanje: Professional Development Diploma in Integrated Apppoach to Public Relations, PR manager