Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Dinka Pančić - Nagrade i priznanja

Pregled nagrada:
Stipendija Fonda EU za promicanje slobode novinarstva u jugoistočnoj Europi
1998