Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Petar Jandrić

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Informacijske i komunikacijske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Tehničko veleučilište u Zagrebu
Ulica:Vrbik 8
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: