Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Sara Godena

Područje znanosti: Biotehničke znanosti
Polje znanosti: Poljoprivreda
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč
Ulica:Karla Huguesa 8
Grad:Poreč 52 440
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: