Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Repozitorij dokumenata


Irena Banovac - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Polimerni kompoziti