Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Osobni podaci


Tena Babić Sesar

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dipl. prof.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet
Ulica:Lorenza Jaegera 9
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:
E-mail adresa: