Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Melita Aleksa Varga

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Doc. dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet Osijek
Ulica:Lorenza Jaegera 9
Grad:31000 Osijek
Država:
Hrvatsa
Brojevi telefona:Tel. 031211400
E-mail adresa: